Als innovatiesocioloog richt ik mij op veranderingsprocessen op het platteland. Daar spelen allerlei verschillende thema’s, belangen van verschillende partijen, en ontwikkelingen op verschillende niveaus. Ik analyseer dit soort processen en door mijn analyse maak ik ze grijpbaar.

Kijken met verschillende brillen

Dat doe ik door met verschillende brillen naar eenzelfde situatie te kijken. Dat zijn de brillen van de verschillende betrokkenen, maar ook brillen die zich richten op verschillende niveaus (van micro tot macro) en verschillende tijdshorizons: wat zijn doelstellingen voor over 15 jaar, en wat betekent dat voor vandaag en morgen? Door een scherpe analyse breng ik structuur aan in complexe processen, zodat duidelijk wordt welke actiemogelijkheden er zijn: welke aangrijpingspunten liggen er om aan de slag te gaan en te komen tot een vitaler, leefbaarder of duurzamer platteland/gebied?

Monitoring 2.0

Mijn vaardigheden kunnen ingezet worden ter voorbereiding op een project, bijvoorbeeld in de vorm van een systeem- of gebiedsanalyse waarin verschillende perspectieven en niveaus aan de orde komen. Maar ik lever ook graag een bijdrage aan de daadwerkelijke uitvoering van een project. In dit laatste geval werk ik aan ‘monitoring 2.0’. Dat is monitoring die niet zozeer gericht is op verantwoording naar de opdrachtgever, als wel het effectiever maken, verbeteren en vergroten van impact van projectinterventies. Dat doe ik door het proces te bewaken, constant een link te leggen tussen proces, inhoud, resultaat en impact, en het projectteam een spiegel voor te houden. Vaak kom je er na afloop van een complex project achter dat zaken beter, effectiever of sneller hadden gekund. De bedoeling van ‘monitoring 2.0’ is dat deze inzichten al tijdens een project ontstaan, zodat hier op bijgestuurd kan worden.

Integraal en interactief

Ik ben afgestudeerd bij Rurale Sociologie (WUR) waar ik mij o.a. bezig heb gehouden met gebiedsontwikkeling en me interviewvaardigheden heb eigen gemaakt. Vervolgens heb ik bij Wageningen UR Livestock Research gewerkt bij het cluster Systeeminnovaties, dat vooral gericht is op herontwerpen van veehouderijsystemen (denk aan projecten als Houden van Hennen met de Rondeelstal, Kracht van Koeien en Varkansen). Hier heb ik mij vooral beziggehouden met systeemanalyses van verschillende veehouderijsystemen, en met monitoring van herontwerptrajecten. In deze trajecten werkten mijn collega’s en ik samen met boeren, ketenpartijen, overheid, burgers en maatschappelijke organisaties aan integraal duurzame houderijsystemen. Naast de herontwerptrajecten ben ik ook betrokken geweest in projecten rondom multifunctionele landbouw en megastallen.

Analyse gericht op actie

Inmiddels ben ik voor mijzelf begonnen als innovatiesocioloog. In deze nieuwe hoedanigheid richt ik mij meer op het platteland en gebiedsontwikkeling, waar landbouw uiteraard vaak wel een grote rol speelt. Wat voor mij heel belangrijk is, is dat het werk dat ik doe gericht is op actie. Ik ben een echte denker, maar ik werk het liefst samen met doeners, waarbij we gezamenlijk streven naar inspiratie, verbinding en concrete innovatie in de praktijk.

Bart Bremmer
Bart.Bremmer@innovatiesocioloog.nl
06-83 033 551

                     Volg me op Twitter @Bartbremmer

                                    of bekijk mijn profiel op LinkedIn